Wednesday, April 19, 2017

سلام

چقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود ، یک سفر طولانی و دیدار دوستان وبلاگی باعث شد برگردم و به یاد بیاورم که یک زمانی اینجا چه جای مهمی برایم بوده است .... خاطره های گرد گرفته... آهای هنوز کسی اینجا هست؟ 

4 comments:

آزاده said...

هستیم و منتظر که هرچه زودتر شروع کنی به نوشتن

ننه قدقد said...

happy to see you again.
Well come back

فرشاد said...

هستیم.

parisa said...

حاضر